Te laat reageren op voortekens
is eigenlijk geen optie.

Verzuimpreventie

Verzuimpreventie is eigenlijk een soort APK. Een check of er zaken spelen die te veel energie kosten waardoor mensen uit balans raken. Dit kan sluipend leiden tot een neerwaartse spiraal van klachten, stress, niet goed kunnen functioneren met uitval tot gevolg. Met verzuimpreventie helpen wij dit proces keren of voorkomen.

Voordelen verzuimpreventie

 • Voorkomt hoge kosten van lang en veelvuldig ziekteverzuim
 • Toenemende stress is nog makkelijk omkeerbaar in tegenstelling tot een burn-out of depressie.
 • Medewerkers zijn nog veerkrachtig en gemotiveerd om te werken aan knelpunten.
 • Helpt psychische klachten, burn-out of depressie voorkomen of in een vroeg stadium herkennen.
 • Medewerkers krijgen tools om stressklachten te leren herkennen.
 • Geeft grip op zaken, vergroot belastbaarheid.
 • Bevordert duurzame inzetbaarheid.

Ons aanbod

Verzuimpreventie check

Individuele verzuimpreventie check: zijn er aanwijzingen voor ongezonde (werk)stress of andere psychische of psychosociale knelpunten?

Bepalen vervolgstap: vraagt de uitkomst om het ondernemen van actie?

Afronding: adviesrapport met conclusie en handvatten.

Individueel verzuimpreventietraject

In het individuele verzuimpreventietraject wordt een medewerker begeleid om te werken aan knelpunten die uit de verzuimpreventiecheck naar voren komen. Hierin staat het vergroten van de draagkracht en het herstellen van het evenwicht centraal.

Workshop verzuimpreventie

De workshop verzuimpreventie biedt uw mensen:

 • Inzicht in gezonde- en ongezonde stress
 • Inzicht in de gevolgen van ongezonde stress
 • Bewustwording van eigen stresssignalen en herkennen bij anderen
 • Gerichte kennis en tips hoe je kan omgaan met ongezonde stress
 • Inzicht in positieve en negatieve invloed van de eigen leefstijl
 • Een werkboek waarmee eigen stressfactoren en aanpak wordt gezocht

Wacht niet te lang

Want hoe langer je roofbouw pleegt op je lichaam door reserves uit te putten, des te groter de ontregeling en des te langer het herstel of verzuim.

Bel ons vrijblijvend op nummer: +31 (0)20 771 9110

1.000.000

Ongeveer 1 miljoen werknemers ervaart burn-out klachten, blijkt uit grootschalig onderzoek. Uitval door stressgerelateerde ziekten neemt toe.

Ik heb een vraag over preventie:

We zullen zo snel mogelijk je vraag beantwoorden of contact opnemen.