Privacy/Disclaimer

Onwork respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend met uw toestemming. Onwork zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van diensten.

Algemeen

Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.

De website van Onwork gebruikt Google Analytics om het verkeer op de website te meten. Alle gegevens die hiervoor verzameld worden zijn anoniem gemaakt.

Indien u nog vragen heeft over de Privacy Policy van Onwork, dan kunt u contact met ons opnemen. In het geval dat wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

Disclaimer

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Onwork niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Onwork aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of (on)bereikbaarheid van de site.

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Onwork geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.

E-mail

Alle e-mail berichten (inclusief bijlagen) van Onwork zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld. Voor mogelijke onjuistheid en/of onvolledigheid van de hierin verstrekte informatie kan Onwork geen aansprakelijkheid aanvaarden, evenmin kunnen aan de inhoud van elk e-mail bericht (inclusief bijlagen) rechten worden ontleend. De inhoud van een e-mail bericht (inclusief bijlagen) kan vertrouwelijke informatie bevatten en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde van dit bericht. Indien u niet de beoogde ontvanger van dit bericht bent, verzoekt Onwork u dit bericht te verwijderen, eventuele bijlagen niet te openen en wijst Onwork u op de onrechtmatigheid van het gebruiken, kopiëren of verspreiden van de inhoud van het e-mail bericht (inclusief bijlagen).